Team-web
Team-web
   
 
Team-web
Team-web
Team-web
Team-web
Team-web
Team-web
  Team-web   Team-web   Team-web   Team-web  
 
 
 
 
 
 
Team-web
Team-web
 
 
 
Email màrqueting
Team-web


L'eina perfecta per mantenir depurades les seves bases de dades d'emails i enviament automàtic de butlletins online. Controli els seus enviaments i riscos.

En afegir la llista dels seus nous correus electrònics, l'aplicació depurrarà la seva base de dades; eliminant e-mails retornats com erronis, baixes i duplicats.
Podrà fraccionar el resultat per assegurar el enviament i adjuntar el seu butlletí online amb la seva plantilla. Tot això de forma automàtica.

Email màrqueting ( 1.000 € )

Disseny plantilla ( 500 € )

Adequació LSSI-CE. ( 450,00 € )
Aquest servei es realitza a través d'un bufet d'advocats, garantint l'exacte compliment de la normativa que regeix l'àmbit d'Internet.

 
- Lliurament del document que marcarà les directrius a seguir.
 
- Textos necessaris a incloure.
 
- Registre del fitxer a l'Agència de protecció de dades.
Team-web
 
  Contacte
Email
Telèfon
Interès
Team-web
 
Team-web
Team-web
Team-web
Team-web
Team-web
Team-web
Team-web
 
 
:::::::::::::::::::
 
Team-web

 

Per portar a terme un bon pla de màrqueting online, trameses de butlletins, no podem saltar-nos totes les regles, els resultats serien catastròfics.


El seu domini podria ser bloquejat sota sospita d'estar promocionant el spam
. En aquesta situació no seria possible accedir a la seva web i el que és més important no podria actualitzar el correu de la seva empresa.

El seu operador de connexió a Internet podria bloquejar-li l'accés. En aquesta situació vostè perdria l'accés a Internet i a més no podria actualitzar el correu de la seva empresa.

L'empresa podria seriosament ser sancionada per l'Agència de Protecció de Dades. Per una mala gestió, els seus propis destinataris podrien delatar-lo.

Amb sort podria evadir els riscs esmentats, pero els resultats a curt, llarg termini, anirien cada vegada a pitjor. Per què ? perquè es requereix molta dedicació per administrar els emails a enviar, afegir nous contactes, eliminar els email per sol·licitud i eliminar possibles duplicats. De no existir aquest control, a termini curt o llarg les sol·licituds de baixes anirien en augment i el seu públic perdria l'interès, a més en aquesta situació vostè estaria incrementant els riscs catastròfics.Davant d'aquest panorama, és millor quedar-se al marge ? No
impossible, hem de tenir una bona presència a Internet i un pla de maketing online: segur, eficaç i de fàcil maneig. Pot ser que aquesta acció sigui la seva millor inversió.

De quina inversió estem parlant ? Insignificant en comparació amb els resultats a aconseguir. Quines mesures hem d'adoptar per evitar els riscs catastròfics i garantir l'èxit de les campanyes online ? Consulti amb els "Déus del màrqueting online".

 

Team-web
 

Email màrqueting, la seva millor inversió.

Team-web
Team-web
 
Team-web
Team-web
 
:::::::::::::::::