Inscripció butlletí online


TEAM-web.es

 
Newsletter


 

Email
     
 
Team-web

 

Advertència privacitat

Als efectes previstos en l'art. 21 de la Llei de la Societats de la Informació i del Comerç Electrònic, autoritzo expressament l'enviament de NEWSLETTERS al meu correu electrònic o a través de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que posseeixi en el futur, quedant plenament imposat que aquesta facultat és revocable en qualsevol moment.

D'acord al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2005, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Vd. pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al Responsable del Fitxer, TEAM-web.es c/ Tolrà, 43-45, at. 2, 08032 Barcelona, Espanya o a l'email: baja@team-web.es