Team-web
Team-web
   
 
Team-web
Team-web
Team-web
Team-web
Team-web
Team-web
  Team-web   Team-web   Team-web   Team-web  
 
 
 
 
 
 
Team-web
Team-web
 
 
 


Adequació LSSI-CE i LOPD.
Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic

Llei Orgànica de Protecció de Dades
 

Team-webAquest servei es realitza mitjançant un despatx d’advocats, garantint l’ exacte compliment de la normativa que regeix l’ àmbit d’Internet i la LOPD.Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic
.


Tota activitat mitjançant una web: presentació corporativa, botiga virtual, butlletí de noticies..., està subjecta al compliment de la normativa LSSI.  L’ adequació és  un procés senzill i econòmic, però si s’ incompleix la normativa, les sancions poden arribar a ser de 30.000 € a 600.000 €.

Procediment :
• Anàlisi de la seva web, per a determinar les accions correctives i d’adequació.
• Entrega del document que marcarà les directrius a seguir.
• Texts necessaris a incloure en la web. (Avís legal, política privacitat i advertència de privacitat)
• Contractes amb les responsabilitats entre vostè, els seus clients, col·laboradors i proveïdors.
• Registre del fitxer de dades a l’ Agència.


1-
Adecuació web presencial i email màrqueting : ( 450,00 € )

2- Adecuació botiga online : ( 450,00 € )

3- Adecuació LOPD : ( 800,00 € )

4- Servei integral : ( 1 + 2 + 3 ) = ( 1.200,00 € )

Team-web
 
  Contacte
Email
Telèfon
Interès
Team-web
 
Team-web
Team-web
Team-web
Team-web
Team-web
Team-web
Team-web
 
 

 

 

 

Llei Orgànica de Protecció de Dades LOPD.

La normativa de protecció de dades de caràcter personal engloba mesures descrites en la Llei 15/1999 de 13 de desembre i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades personals.
Té com a finalitat la protecció de les dades personals de les persones físiques.

Les mesures de seguretat que s'han d'aplicar als fitxers amb dades de caràcter personal es defineixen en tres nivells:

Nivell alt. Dades d’ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut o vida sexual.

Nivell mig. Les dades relatives a infraccions administratives o penals, dades patrimonials, tributaries i financeres, d’accidents de treball i malalties professionals, dades de la Seguretat Social, i dades de caràcter personal que ofereixin una definició de les característiques o de la personalitat dels ciutadans.

Nivell bàsic. Les dades de caràcter personal no incloses en els apartats anteriors.

Per als fitxers de nivell mig i alt, tant en suport documental com informàtic, la llei obliga a dur a terme una Auditoria cada dos anys.

La normativa vigent exigeix el consentiment inequívoc de l'afectat per al tractament de les dades de caràcter personal, així com el deure d'informació de l’empresa o responsable dels fitxers cap als interessats manifestant l'existència d'un fitxer, la finalitat de recollida de les dades, i la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, juntament amb la identitat i la direcció del responsable dels fitxers.

Procediment :
• Anàlisi per a determinar les accions correctives i d’adequació, mitjançant formularis.
• Lliurament del document que marcarà les directrius a seguir.
• Lliurament del Document de Seguretat.
• Texts legals i necessaris.
• Contractes de prestació de serveis entre l´empresa, clients, empleats, col·laboradors i proveïdors.
• Notificació dels fitxers de dades personals (clients i proveïdors, empleats, prevenció de riscos laborals i vídeo vigilància) a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Team-web
Team-web
 
Team-web
Team-web
 
::::::::::::::